top of page
Detecció a distància amb ultrasons
LogoRobot.png

Hardware

Coneguem el sensor, entenem el seu funcionament i actualitzem la confguració del robot.

Software

Pautes de programació

Atura davant d'un obstacle

Repte 1

Avança paral·lel a una paret

Corba vs Gir

Condicions d'inici i de finalització

Repte 2

Segueix la vora del precipici

bottom of page