top of page
Sonda8.png

Radiocomunicació amb la Terra

La ràdio permet comunicar dues o més plaques micro:bit entre si, sempre que creem un canal (grup) entre elles.

MiRadioTelescopi.png

A1. Transmetem missatges de text

Radio1.png

Utilitzem la ràdio per enviar i rebre missatges

des d'una sonda a una altra.

A2. Transmetem text ... i més coses

Radio2.png

A més de missatges de text podem enviar números, imatges, dades preses pels sensors, ... en prèmer un botó, en sacsejar, ...

A3. Enviem missatges a la Terra en codi Morse

Radio3.png
Bonus.png
MiRadioTelescopi.png

El codi Morse utilitza combinacions de punts i ratlles per representar totes les lletres. Es va inventar associat al telègraf, que utilitza senyals elèctrics per transmetre missatges.

 

Per utilitzar el codi Morse en les nostres transmissions enviarem números:

Associarem el punt a l'enviament d'un 0, la ratlla a un 1, el final de lletra a un 2 i el final de transmissió a un 3.

Podeu utilitzar els botons i l'acceleròmetre de la placa per l'enviament de cada un dels números.

 

Així, per enviar el text Hola: 0000 2 111 2 0100 2 01 3

Tingueu present que: el radiotelescopi que captarà i interpretarà la informació transmesa per les vostres sondes té limitacions:

.

* Només pot interpretar lletres (no envieu números).

.

* La longitud màxima dels missatges ha de ser de 9 caracters. Si n'envieu més no s'interpretaran.

 

* El canal establert per la comunicació de les vostres sondes amb el 

  radiotelescopi del centre de control de la missió és el 150.

 

Programa Morse receptor (makecode)

1200px-International_Morse_Code.svg.png
Seguent.png
bottom of page