top of page

El mòdul de sensors de les nostres sondes espacials

Es diu micro:bit. És un petit ordinador que disposa d'un microcontrolador, diversos sensors integrats, un sistema de visualització format per una matriu de 25 LEDs i un sistema de telecomunicació que permetrà a les nostres sondes comunicar-se amb l'estació terrestre de seguiment de la missió.

Nivells a superar:

9ccfe8_c2ee7d5c34b04218b7deadf1e08f3952~

Nivell 1

Posada a punt

del sistema de visualització

9ccfe8_1b662ddbeb3148a184a5acb1dd7cf03b~

Nivell 2

Resposta al nivell

de llum ambiental

9ccfe8_36500eaeec2843dba9043f0c09c8dcd6~

Nivell 3

Afegim

components externs

9ccfe8_cabd8bbf080d48a39e440e226bf54191~

Nivell 4

Alarma

de temperatura extrema

9ccfe8_f84a42ef84424b959f8064e022caa35d~

Nivell 5

Control de la trajectòria

de navegació

Nivell 6

Avaries i autoreparació

en cas d'impacte

9ccfe8_d79417324f2447e792383a3b680745f1~

Nivell 7

Comunicació

amb l'estació terrestre

9ccfe8_5a70bbd89b4343a899eaf6d6c052278a~
bottom of page