top of page
Accelerometre.png

Control de la trajectòria de navegació

L'acceleròmetre mesura les forces que provoquen el moviment en els tres eixos de l'espai:

X: inclinació a esquerra i a dreta / Y: inclinació endavant i endarrera / Z: moviment amunt i avall.

El magnetòmetre mesura les forces magnètiques. Permet que micro:bit funcioni com una bruíxola i determinar la seva orientació

A1. Indicador bàsic de trajectòria

Què volem que passi

Que es mostri una fletx cap amunt, tant si la trajectòria vertical de la sonda és cap amunt o cap avall.

A2. Indicador de trajectòria millorat

Què volem que passi

Que, sigui quina sigui la posició de la sonda, es mostri una fletxa que indiqui el sentit del seu rumb prefixat.

Bonus.png

Per demostrar que el sensor de llum de la vostra sonda espacial funciona correctament ...

 

Cap al Nord: En cas de perdre la direcció nord de navegació, s'activi una alarma.

Seguent.png
Seguent.png
bottom of page