top of page
Robot = Hardware + Software
LogoRobot.png

Hardware (la part física)

Les rodes

Els motors (servomotors FS90R)

El controlador (micro:bit)

La placa d'expansió (robotbit)

El xassís (imprés en 3D)

L'estructura (Lego)

Software (la part lògica)

Makecode (aplicació descarregable)

Extensió Robotbit

Probem els servos

Connexió a la placa controladora

Probes de funcionament

Calibració del punt d'aturada

Connexions:

Servomotors

S7  Servo RC roda dreta

S8  Servo RC roda esquerra

Sensors

P12  Infrarojos dret

P13  Infrarojos esquerre-davant

P14  Ultrasons (Trig)

P15  Ultrasons (Echo)

Integrats

P0  Brunzidor

P16 Neopixel

bottom of page