top of page
ESTAlogo_t.png

Els robots de la missió PlanetBase han d’estar dissenyats per desplaçar-se 

per un terreny desconegut i irregular: el del planeta Kepler 62e.

Hauran de portar instruments de medició, trepants i braços per prendre mostres, i un sistema per transportar-les.

També hauran de tenir autonomia per poder cobrir grans distàncies durant molt de temps.

Ultrasons_Bot_t.png

Anem per parts:

bottom of page