top of page
Detecció d'obstacles amb infrarojos
LogoRobot.png

Hardware

Coneguem el sensor, entenem el seu funcionament i actualitzem la confguració del robot.

Software

Pautes de programació

Atura davant d'un obstacle

Esquiva obstacles canviant de direcció

El repte

Fem avançar el robot fins que detecti un obstacle al davant. Aleshores ha de girar 180º i tornar al punt de partida, independentent d'on es trobi l'obstacle.

Com que no sabem a quina distància es troba l'obstacle, podem cronometrar el temps des que el robot surt fins que localitza l'obstacle, i utilitzar aquest temps en la tornada:  

bottom of page