top of page
SENSOR DE LLUM TEMT6000

El TEMT6000 és un sensor de llum ambiental molt més precís que la LDR que ja coneixem.

És un sensor analògic: la tensió d'entrada pel pin a que està connectat serà proporcional a la il·luminació mesurada (lx). Com més llum, més tensió d'entrada.

La sensibilitat d'aquest sensor és molt similar a la de l'ull humà: només funciona en l'espectre visible (390-700 nm), així que els raigs infrarojos, ultraviolats o qualsevol altra llum no tindran cap efecte sobre el sensor.

TEM6000_1.jpg
TEMT6000_circuit.png
TEMT6000_3.jpg
TEMT6000-Circuit.jpg

Provem-ho

Els pins s'han de soldar. Presteu atenció i seguiu aquests passos per fer-ho.

Recordeu els pins ADC de l'ESP32 👉

 

Monitoritzem l'entrada analògica

He monitoritzat l'entrada analògica (pin 36) i veig que el sensor és molt sensible, reacciona a petits canvis de llum.

En cobrir-lo la lectura és 0, i enfocant-hi la llanterna del mòbil, arribo al màxim: 4095 👌

Obtinguem la mesura en lux

​Segons el full de dades del sensor, la relació entre la intensitat del senyal analògic i la il·luminació (lx) és directa: cada 2 µA de corrent corresponen a 1 lx d'il·luminació. Tanmateix, la mesura està limitada a un màxim de 1000 lx. 

Per tant, podem obtenir la mesura en lx:

  • Sabent el valor ADC (0 a 4095) puc calcular la tensió d'entrada

       (entre 0 i 3.3V): V = ADC · (3.3V / 4096)

  • El corrent al sensor passa per una resistència de 10 kΩ.

        Aplicant la llei d'Ohm: I (A) = V / R = (ADC · (3.3V / 4096)) / 10000Ω

  • La il·luminació és proporcional a la intensitat en μA.

       1 A = 1.000.000 μA -> I (μA)ADC · (3.3V / 4096) · 100

  • E = 2·I(μA) = 2 · ADC · (3.3V / 4096) · 100 = 0,1611328125 · ADC (lx)

diagram.png
TEMT6000-Circuit.jpg

Et cal ajuda per fer el programa? 👉

 

No se si és una mica simplon. En tot cas, segons el datasheet pot mesurar fins a 1.000 lx,

però segons aquests càlculs el màxim ADC (4096) només arriba a 660 lx 🤔

 

Com que no em fio, quan haguem de definir valors d'il·luminació hauriem de calibrar el sensor:

podem comparar amb un luxòmetre al mòbil, i fer la relació que calgui.

Afegim un nivell d'intel·ligència a la nostra lampareta

Podem fer més intel·ligent i sostenible la nostra lampareta fent que només es pugui encendre si l'ambient és prou fosc.

Veieu el diagrama de flux: només cal afegir la condició que sigui fosc perquè s'executi tot el que ja tenim definit.

Caldrà decidir quin ha de ser el valor llindar de la lectura (valor frontera entre fosc / no fosc).

lamp.png
niveles-de-iluminacion-en-viviendas.jpg
bottom of page