top of page
HOLA MÓN AMB MICROPYTHON

MicroPython és una implementació del llenguatge de programació Python,  optimitzada per executar-se expressament en microcontroladors (dispositius de baixa potència i poca memòria). És gratuït i de codi obert.
Quant a l'editor de codi utilitzarem
Thonny IDE (m
entre no tinguem instal·lat Thonny podem utilitzar el simulador en línia wokwi)

Per treballar amb MicroPython, Thonny i ESP32 hem de començar per aquí 👀 👉

Som-hi, escrivim aquest codi a l'àrea de treball, desem-lo a l'ordinador (no oblideu l'extensió .py) i executem-lo amb la icona fletxa verda:

print ("HOLA MÓN")

A la consola hauria d'aparèixer el text especificat com a paràmetre de la instrucció print( ).

Fixeu-vos que el text s'ha d'especificar amb " " o amb ' '

 

Per anar fent boca i conèixer els bàsics de la sintaxi de MicroPython, us proposo replicar una sèrie de codis inicials i analitzar el que provoquen a la consola de Thonny 👀 👉

TASTETS INICIALS DE MICROPYTHON

Llistes

TIPS MICROPYTHON

Funcions i variables

Interrupcions

Pauses

Cronòmetre

Temporitzadors (Timer)

Temps d'execució

Executar automàticament

Aturar l'execució

Dividir un programa en diversos fitxers

Rellotge en temps real (RTC)

Son profund (Deep sleep)

bottom of page