top of page
EL NOSTRE DISPOSITIU IoT

ESP32 és un microcontrolador de baix cost i baix consum d'energia. Té un munt de pins a través dels quals pot interactuar amb el món físic, i incorpora connectivitat WiFi i Bluetooth.

Un microcontrolador és un dispositiu que té tots els elements bàsics d'un ordinador en un únic xip: processador, memòria i entrades i sortides.

Nosaltres l'utilitzarem integrat en una placa de desenvolupament. L'hem comprat aqui

ESP32.jpg
Sense entrar massa en detalls ... les seves característiques impressionen
DIAGRAMA DE PINS

La placa que nosaltres utilitzem té 38 pins (32 GPIO*). Aquest diagrama mostra la seva disposició i la funció de cada un.

* GPIO (General Purpose Input/Output, Entrada/Sortida de propòsit general) és un pin sense propòsit específic definit.

ESP32 DatasheetPinout Reference (Random Nerd Tutorials)

ESP32_Pins.png
PAUTES PER A LES CONNEXIONS
Protoboard.jpg

En inserir la placa en una protoboard no queda espai per fer les connexions.

​Una solució, empalmant dues plaques de 400 punts

Recorda com estan connectats els punts en una protoboard 👀 👉

Altres opcions:

podem utilitzar una protoboard de 750 punts, un shield específic per ESP32

(cal fer atenció al número de pins), o fer una adaptació amb impressió 3D 👇

bottom of page